PROGRAM OPIEKUN

Img
Fundacja OPIEKUN uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 18 grudnia 2010 roku. Było to potwierdzenie wcześniejszych działań Fundacji w tym obszarze. Jednym z głównych działań, które finansujemy odpisem 1% podatku jest Program OPIEKUN.

Za te środki wykupujemy obiady w szkolnych stołówkach na cały rok szkolny dzieciom z rodzin ubogich, czy wręcz biednych. Jak pokazuje nasze doświadczenie wielu z naszych podopiecznych nie jadłoby regularnie nawet 1 ciepłego posiłku dziennie, gdyby nie nasz program! Nie możemy nim objąć wszystkich potrzebujących, bo nie mamy tyle środków, jednak dzięki ludziomdobrej woli corocznie zbieramy środki, które umożliwiają kontynuację programu. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki otwartym sercom naszych sponsorów.

Liczymy, że ilość osób przekazujących nam 1% będzie rosła, a może znajdą się również osoby, które zechcą nas wesprzeć innymi darowiznami. Bo każda złotówka jest ważna.