PRACOWNIA KULTURY

Img
Pracownia Kultury to idea działań w budynku dawnego GOK w Kiwitach.
W czerwcu 2013 roku
dzięki uprzejmości władz Gminy, szczególnie pana Wójta - Wiesława Tkaczuka, otrzymaliśmy lokal, w którym mogliśmy prowadzić działalność skierowaną do mieszkańców Gminy.
Działania były prowadzone w ramach:
1. Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Seanse w DKF-ie odbywały się co tydzień, a wstęp był bezpłatny. Byliśmy jedynym DKF-em w Polsce, w którym seanse odbywały się tak często i działał w tak małej wsi. W okresie od 21 lipca 2013 do 1 czerwca 2014 odbyło się razem 35 seansów.
W ramach DKF-u wyświetlaliśmy również filmy dla młodzieży ze szkoły podstawowej. Tych seansów było 8.
2. Ogniska Teatralnego. W te działania zaangażowało się 5 młodych osób. Animatorką działań była Agata Sklepowicz i to pod jej kierownictwem artystycznym powstał spektakl kabaretowy "Bajki dla potłuczonych" zaprezentowany publiczności w dniu 01-12-2013 r. Spektakl był sukcesem, bowiem przez kilkadziesiąt minut publiczność wspaniale się bawiła.
3. Cafe Kultura. To działanie skierowane było do osób dorosłych. Miało integrować społeczność lokalną i być swoistym odpowiednikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i kawiarni artystycznej. Odbyło się 1 spotkanie - inicjatywa nie spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców.
4. Półferii zimowych. Fundacja zorganizowała dziesięciodniowe ferie zimowe dla dzieci do lat 4 do 9 pt. "Dookoła świata bez walizek". Po trzech dniach ferie zostały zamknięte z powodu braków w dostawie prądu i ciepła do pomieszczenia, w którym się odbywały.
5. Wigilii dla samotnych. 24 grudnia o godz. 12:00 zorganizowaliśmy Wigilię dla osób samotnych i potrzebujących. W Wigilii uczestniczyli: ks. probosz dr Józef Leonowicz, katechetka i zarazem miejscowa organistka, pani Izabela Mieczkowska, dwie osoby z ramienia Fundacji oraz ... 3 gości.

Innym z działań była zbiórka żywności przeprowadzona, przy dużej życzliwości personelu, w obu sklepach spożywczych wsi Kiwity. Mieszkańcy bardzo ochoczo dzielili się żywnością z potrzebującymi. Paczki zostały rozwiezione do domów osób ubogich przed Wigilią.

Wszystkie te działania w ramach Pracowni Kultury zakończyły się wraz z utratą lokalu w czerwcu 2014 roku, bowiem to pomieszczenie było docelowo przeznaczone na biura GOPS.