W swojej kilkunastoletniej historii Fundacja prowadziła różne działania, zawsze mając na względzie swoją misję, realizowaną poprzez bezpośrednią pomoc, bądź przez promowanie postaw, uświadomienie lub działania wychowawcze. Mając niewielki skład Rady korzystaliśmy z pomocy osób bezinteresownie działających dla dobra innych. Poniżej kilka przykładów działań.