Wsparli nas

29-04-2022

W dniu 29-04-2022 Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zawarło umowę z Fundacją OPIEKUN na realizację zadania: Wzmocnienie infrastruktury Fundacji OPIEKUN.

Kwota dotacji otrzymanej z NIW - CRSO wynosi 10 000,00 zł

W ramach dotacji Fundacja zakupiła sprzęt nagłośnieniowy, profesjonalny rzutnik 4K oraz zleciła utworzenie nowej strony internetowej - tej właśnie, na której się znajdujemy.

 

21-04-2022

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy darowiznę rzeczową od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Dziękujemy serdecznie.

05-10-2021

W dniu 05-10-2021 Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaakceptował nasz wniosek o dotację na: Renowację i wyposażenie lokalu oddanego Fundacji do użytkowania. 

Fundacja OPIEKUN jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymała od Gminy Kiwity prawo użytkowania lokalu w GOK-u w Kiwitach. Lokal wymagał remontu i wyposażenia, a środki na ten cel Fundacja pozyskała z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Zadanie zostało ukończone dnia 31-10-2021 r. Sporządzono sprawozdanie, które zostało zaakceptowane.

     

 

 

04-06-2021

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy darowiznę rzeczową od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Dziękujemy serdecznie.

30-09-2020

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy darowiznę rzeczową od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Dziękujemy serdecznie.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych